Raritetssidan – Fredrik I – 1 Riksdaler 1734

ex 1. 

kvalitet 01/0, “praktex”

Per-Otto Nordins samling –> Ahlström 35 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Jan Anderssons samling (1990-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2012) –> Künker 219 auktion Hagander 4 (2012) –>R.Jonssons samling (2012-2020) –> Adriatic Eagles samling 

(Foto Ahlström 35)

ex 2. 

kvalitet 01

Hesselblad, specialoffert 30/9 (1959) –> Per Hellströms samling (1959-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms samling (1989-1996) –> SNY auktion 318 (april 1996) –> JOB:s samling –> MM:s samling –> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 3. 

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Claes-Olof Algårds samling –>?–> Ahlström 42 (1990) –>?–> MG:s samling

(Foto Ahlström 42)

ex 4.

kvalitet 1+

Ulf Ulveback –> KF:s samling –> Myntkompaniet 21 (2021) –>?

(Foto Myntkompaniet 21)

ex 5. 

kvalitet 1+

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms auktionsverk mars 1991 –> Clifford Söderbergs samling (1991-1995) –> Karl-Erik Bohmans samling –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 6. 

kvalitet 1+, “svag inristning åtsidan”

Gustav Cavallis samling –> Boberg auktion 4 (1927) –> samling Bonde på Ericsberg (1927-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?–> Stefan Widegrens samling (2008-2023) –> Künker 380 (2023) –>?

(Foto Künker 380)

ex 7. 

kvalitet 1/1+, “repad”

Ahlström 28 (1983) –> bordet –>?

(Foto Ahlström 28)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> KMK

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Ståhl