Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler 1723 – Typ 2

“Krellmynt”

Myntfakta:

Stockholm     1723     29,25 g     ca 35 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: 32 ex

Myntmästare: tf Esaias Zedritz      (inget mm)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Gamla sm 59

Nya sm 61

RRR

De så kallade “Krellmynten” är en serie riksdalervalörer (2, 1 och ½ Rd) från 1723 som präglades i mycket små upplagor. Man använde stampar från 1 Riksdaler på plants av dubbel tjocklek för att slå 2 Riksdaler, 1/2 Riksdalers stampar för 1 Riksdaler och 1/4 Riksdalers stampar för 1/2 Riksdaler. Ansvarig för beställningen var riksbankskamrer Paul Krell som gjorde det på eget bevåg och för detta fick uppbära klander av Kammarkollegiet. Eftersom upplagorna var så små och Kronan inte lidit någon förlust så lät man dock saken passera utan ytterligare åtgärder. (Foto Ahlström 35)