Typsida – Fredrik – 1/4 Riksdaler (typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1723-1724 och 1726     7,31 g     ca 29 mm    87,8% silver

Vinkelräfflad rand

Upplaga totalt: 12979 ex

Myntmästare: tf Esaias Zedritz     (inget mm)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

       Typ 1:1.     1723     sm 101     (upplaga 6290 ex)

       Typ 1:2.     1724     sm 102     (upplaga 3181 ex)

       Typ 1:3.     1726     sm 103     (upplaga 3508 ex)

(Foto MISAB 15)