Raritetssidan – Fredrik I – 1 Riksdaler 1748 (serafimer och brett valspråk)

Bildjämförelse

Jämförelse mellan brett valspråk (tv) och smalt valspråk (th). Enligt Roger Jonsson, som forskat i saken, så präglades varianten med brett valspråk i november 1748, då tillsammans med 1746 års åtsida. Frånsidesstampen sprack dock ganska omgående så man var tvungen att tillverka en ny. Präglingen med den nya stampen kom dock inte igång förrän i januari 1749, då tillsammans med 1747 års åtsida. Den totala upplagan för seafimerriksdalrarna skulle vara 100 ex, och man kan nog anta att de allra flesta av dessa har smalt valspråk. För närvarande är endast nedanstående 3 exemplar med det bredare valspråket känt i privat ägo.

ex 1. 

kvalitet 01/0, “praktexemplar”

Svea 1 (1977) –> bordet –>?–> Nordlinds auktion i november 2011 –> Andreas Kaiser (Künkers ombud) –>?–> Künker 281 (2016) –>?

(Foto Künker 281)

ex 2. 

kvalitet 1+/01, “obetydliga repor”

Appelgrens auktion 36 (1917) –> samling Bonde på Ericsberg (1917-2009) –>Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “små plantsfel, litet kanthack”

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

Försäljningar där bilden är för dålig: 

ex. Lars Emil Bruuns samling nr 1878 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling