Raritetssidan – Fredrik I – ½ Riksdaler 1723 (Krellmynt)

ex 1. 

kvalitet 0, “praktexemplar”

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> mynthandlare Adolph Hess, Frankfurt am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Armin Brands ägo –> i brorsdottern Jane Brand Allens ägo –> “The Brand Collection part 1”, Sotheby´s, London (1982) –>?–> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (22:a mars 1991) –> Clifford Söderbergs samling (1991-1995) –> L.E.Bohmans samling (1995-2013) –> MISAB 8 (2013) –> G.Jönssons samling 

(Foto MISAB 8)

ex 2. 

kvalitet 0, “praktexemplar”

Holmbergs lagerkatalog 67 (1941) –> Gustav W.Anderssons samling –> Ahlströms Mynthandel –> Claes-Olof Algårds samling (-1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Louis Collins, USA –>?–> Ahlström 46 (1992) –>?–> Ahlström 53 (1996) –> MM:s samling (1996-1998) –> P.G.Carlssons samling (1998-2013) –>mynthandlare Prebens Mynt –> Pegasus auktion 2 (maj 2013) –> MM:s samling

(Pegasus foto)

ex 3. 

kvalitet 01

Sven Svenssons samling –> SNF:s auktion 145 (november 2003) –> J.Pedersens Mynthandel –>?–> Künker 96 (2004) –> Annemarie & Gerd Köhlmoos samling (2004-2022) –> Sincona 76 (2022) –>?

(Foto Sincona 76)

Försäljningar där foto saknas:

ex. N. Ljunggren –> till salu i Motala (1882) I en i övrigt ganska ointressant lagerkatalog dyker objektsbeskrivningen “1/4 Rd af dubbel vigt, utomordentligt vackert mynt” upp. Kan knappast tolkas på annat sätt än att det är ett Krellmynt.

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Holmberg