Typsida – Fredrik – 1/2 Riksdaler – Typ 4

Myntfakta:

Stockholm     1736     14,63 g     ca 35 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: 3092 ex

Myntmästare: Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Gamla sm 99

Nya sm 100

R

(Foto MISAB 29)