Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler (typ 5)

Myntfakta:

Stockholm     1738-1748     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Hans Malmberg     (mm HM)

Gravörer:  Johann Carl Hedlinger

             tf Nils Georgi

             Daniel Fehrman     (gs F och DF)

       Typ 5:1.     1738               R

       Typ 5:2.     1739     gs F     (13254 ex)          R

       Typ 5:3.     1740     gs F     (10704 ex)       

       Typ 5:4a.     1741    

       Typ 5:4b.     1741 utan nitar på bröstet            RRR      

       Typ 5:5.     1742     (486 ex)          RRR

       Typ 5:6.     1743     (4372 ex)

       Typ 5:7.     1744     (8948 ex)      

       Typ 5:8.     1746       gs DF     sm 86     (3383 ex)

       Typ 5:9.     1747       gs DF     sm 87     (4194 ex)

       Typ 5:10.     1748       gs DF     sm 88    (7084 ex)

Alla kända upplagor är redovisade inom parantes.

(Foto MISAB 29)

Typ 5:4b med ett avvikande porträtt. Porträttet är större än vanligt, men lättast att känna igen är mantelfliken som når ända ner till randen, samt att det saknas nitar på bröstet. (Foto MISAB 13)