Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler – Typ 9

Serafimerkedja kring stora riksvapnet

Myntfakta:

Stockholm     1750-1751     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 30691 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman

ÅrVariantUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 9:117508960 ex9290vanlig
Typ 9:2a17519 serafer
10 kors
21731 ex93a91ganska
vanlig
Typ 9:2b175111 serafer
10 kors
ingår i do93b91R
Typ 9:2c175111 serafer
12 kors
ingår i do93c91sällsynt
(Foto MISAB 12)

Det finns alltså 3 olika frånsidor på riksdalrarna 1751. Den med 9 serafer är i stort sett samma som den som användes även 1750 och den är den vanligast förekommande även 1751. Att det även finns, inte bara en utan två, varianter med 11 serafer verkar inte vara beskrivet tidigare. Inte förrän Dan Carlberg upptäckte det 2017. Den mittersta varianten är visserligen avbildad i gamla SM-boken, men man verkar inte ha tänkt på avvikelsen då heller. Tittar man närmare på mynten ser man också andra olikhet; myntet till vänster har en annan krona än de andra två och myntet i mitten saknar punkt efter HOPP.