Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler (typ 7)

Serafimerkedja kring stora riksvapnet

Myntfakta:

Stockholm     1750-1751     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 30691 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman

       Typ 7:1.     1750     9 serafer, 10 kors     sm 90     (upplaga 8960 ex)

       Typ 7:2a.     1751     9 serafer, 10 kors     sm 91    

       Typ 7:2b.     1751     11 serafer, 10 kors     sm 91     R

       Typ 7:2c.     1751     11 serafer, 12 kors     sm 91     S

Upplagan för 1751 är 21731 ex fördelat på de 3 varianterna ovan.

(Foto MISAB 12)

Det finns alltså 3 olika frånsidor på riksdalrarna 1751. Den med 9 serafer är i stort sett samma som den som användes även 1750 och den är den vanligast förekommande även 1751. Att det även finns, inte bara en utan två, varianter med 11 serafer verkar inte vara beskrivet tidigare. Inte förrän Dan Carlberg upptäckte det 2017. Den mittersta varianten är visserligen avbildad i SM-boken, men man verkar inte ha tänkt på avvikelsen då heller. Tittar man närmare på mynten ser man också andra olikhet; myntet till vänster har en annan krona än de andra två och myntet i mitten saknar punkt efter HOPP.