Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler 1727 – Typ 4

Dubbelporträtt 1727

Myntfakta:

Stockholm     1727     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: 9847 ex

Myntmästare:  tf Esaias Zedritz     (inget mm)

Gravör: Daniel Haesling

Gamla sm 65

Nya sm 67

Vanligt förekommande

1727 är nog den årgång, efter 1721, av Fredriks riksdalrar där det är flest exemplar bevarade till vår tid. Ungefär 2/3 av dessa har dubbelporträtt. (Foto MISAB 13)