Typsida – Fredrik – 1/4 Riksdaler – Typ 3

Serafimerkedja kring rund sveasköld

Myntfakta:

Stockholm    1748    7,31 g     ca 30 mm    87,8% silver

Vinkelräfflad rand

Myntmästare: Hans Malmberg    (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman    (mm DF)

ÅrVariantUpplagaNya
sm-nr
Gamla sm-nrFörekomst
Typ 3a1748inget gs780 ex106a105afler än 15 ex
Typ 3b1748gs DF
10 kors
ingår i do106b105bRR
Typ 3c1748gs DF
8 kors
969 ex*106c105cR
*Präglades 1749-1750

Typ 3c med 8 kors. Man kan på bilden se gs DF längst fram på armavskärningen. (Foto MISAB 17)

Varianterna på 1/4 Riksdalrarna 1748 beror på 2 tydligt olika åtsidor och 2 lika olika frånsidor. Bilden till vänster visar typ 3a som saknar gravörsignum och har stavningen FRIDERICVS i omskriften. Bilden till höger har gs DF och stavningen FRIDERICUS, och den är åtsida till både b och c.

På frånsidan hade man till att börja med (Typ 3a och b) en serafimerkedja med 10 patriarkalkors, varav två var inklämda mellan seraferna och kronan. På nästa stamp (Typ 3c) tog man bort dessa vilket bilden till höger visar.

Lätt att komma ihåg är att variant a saknar gravörsignum och variant c har färre kors. Variant b har mer av båda sakerna.