Typsida – Fredrik – 1/4 Riksdaler (typ 3)

Serafimerkedja kring rund sveasköld

Myntfakta:

Stockholm    1748    7,31 g     ca 30 mm    87,8% silver

Vinkelräfflad rand

Upplaga: 1284 ex

Myntmästare: Hans Malmberg    (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman    (mm DF)

Inget gravörsignum

       Typ 3:1a.     1748     FRIDERICVS     sm 105a    

Gravörsignum DF

       Typ 3:1b.     1748     10 patriarkalkors     sm 105b         RR

       Typ 3:1c.     1748     8 patriarkalkors     sm 105c            R  

Typ 3:1c med 8 kors. Man kan på bilden se gs DF längst fram på armavskärningen. (Foto MISAB 17)

Varianterna på 1/4 Riksdalrarna 1748 beror på 2 tydligt olika åtsidor och 2 lika olika frånsidor. Bilden till vänster visar typ 3:1a som saknar gravörsignum och har stavningen FRIDERICVS i omskriften. Bilden till höger har gs DF och stavningen FRIDERICUS, och den är åtsida till både b och c.

På frånsidan hade man till att börja med (Typ 3:1a och b) en serafimerkedja med 10 patriarkalkors, varav två var inklämda mellan seraferna och kronan. På nästa stamp (Typ 3:1c) tog man bort dessa vilket bilden till höger visar.

Lätt att komma ihåg är att variant a saknar gravörsignum och variant c har färre kors. Variant b har mer av båda sakerna.