Typsida – Fredrik – Provmynt (typ 4)

½ Riksdaler 1723 “Krellmynt”

“Krellmynt” = präglade med 1/4 Riksdalers stampar på plants av dubbla vikten

Myntfakta:

Stockholm     1723     14,63 g     ca 29 mm     87,8% silver

Vinkelräfflad rand

Upplaga: 20 ex

Myntmästare: Georg Zedritz

Gravör: Johann Carl Hedlinger

Eftersom präglingen inte var sanktionerad av myntherren (se info nedan) så är det knappast troligt att den vikarierande myntmästaren Esaias Zedritz var inblandad.

       Typ 4:1.     1723     sm 92     RRR

De så kallade “Krellmynten” är en serie riksdalervalörer (2, 1 och ½ Rd) från 1723 som präglades i mycket små upplagor. Man använde stampar från 1 Riksdaler på plants av dubbel tjocklek för att slå 2 Riksdaler, 1/2 Riksdalers stampar för 1 Riksdaler och 1/4 Riksdalers stampar för 1/2 Riksdaler. Ansvarig för beställningen var riksbankskamrer Paul Krell som gjorde det på eget bevåg och för detta fick uppbära klander av Kammarkollegiet. Eftersom upplagorna var så små och Kronan inte lidit någon förlust så lät man dock saken passera utan ytterligare åtgärder. (Foto MISAB 8)