Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler (typ 4)

Myntfakta:

Stockholm     1731-1738     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Porträtt med korta sömmar på bröstet

       Typ 4:1a.     1731       sm 70a     med FRIDERICUS och kronor      R

       Typ 4:1b.     1731       sm 70a     FRIDERICUS men utan kronor      RRR 

       Typ 4:1c.     1731       sm 70b     FRIDERICVS    

       Typ 4:2a.     1732       sm 71a     FRIDERICUS      0 kända ex

       Typ 4:2b.     1732       sm 71b     FRIDERICVS          R   

Porträtt med en lång söm på bröstet och med FRIDERICVS

       Typ 4:3.     1732       sm–               RR  

       Typ 4:4.     1733       sm 73               R  

       Typ 4:5.     1734       sm 74     (upplaga 1600 ex)          RR

       Typ 4:6.     1735       sm 75     (upplaga 3522 ex)          RR

       Typ 4:7.     1736       sm 76     (upplaga 11772 ex)

       Typ 4:8.     1737       sm 77     (upplaga 8482 ex)          

       Typ 4:9.     1738      sm 78     mm GZ               RR

Upplagan är okänd när den inte anges inom parentes ovan.

Det första porträttet (1731-1732) med korta sömmar på bröstet. Finns 1731 med endera FRIDERICVS eller FRIDERICUS samt med eller utan kronor på bröstet. 1732 är det alltid FRIDERICVS och med kronor på manteln. Enligt SM 71a ska det 1732 även finnas exemplar med FRIDERICUS men något sådant ex är inte känt i privat ägo. (Foto MISAB 21)

Det andra porträttet har en enda lång söm på bröstet, men i övrigt är skillnaderna mellan porträtten mycket små. (Foto MISAB 12)