Raritetssidan – Fredrik I – 2 Riksdaler 1723 (Krellmynt)

ex 1. 

kvalitet 0

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> SNF 61 (1967) –>?

SNF köpte tillbaka myntet på Hirsch auktion (Foto Hirsch 1)

ex 2. 

kvalitet 01, “små kantskador”

Samling Bonde på Ericsberg (inköpt före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>Andreas Kaiser –>?

(Foto Bonde 3)

ex 3. 

“sehr schön”

Claes-Olof Algårds samling (-1979) –> Karl-Erik Schmitz samling (1979-1990) –>SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Jan Hyllengren –> Christian Hamrin –>P.G.Carlsson –> SBC auktion 43 (1997) –> Karl-Erik Bohmans samling –>?

(Foto Swiss Bank Corporation auktion 28)

ex 4. 

“good extremly fine”

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Armin Brands ägo –> i brorsdottern Jane Brand Allens ägo –> “The Brand Collection part 1”, Sotheby´s, London (1982) –>?–> Künker 77 (2002) –>? 

(Sothebys foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Reichel