Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler 1731 – Typ 5

Dubbelporträtt 1731

Myntfakta:

Stockholm     1731     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: 786 ex

Myntmästare:  Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger     (gs ICH)

Gamla sm 69

Nya sm 71

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 10)