Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler (typ 3)

Dubbelporträtt 1731

Myntfakta:

Stockholm     1731     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare:  Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger     (gs ICH)

       Typ 3:1.     1731       sm 69     (upplagan ingår i 8841 ex)

(Foto MISAB 10)