Raritetssidan – Fredrik I – ½ Riksdaler 1724

ex 1. 

kvalitet 01)(01/0, “obetydlig rispa”

Sven Svenssons samling –> SNF auktion 55 (1964) –> Harald Eeldes samling (1964-2016) –> MISAB 20 (2016) –> P.E.A:s samling 

Harald Eelde dog visserligen 1992, men hans samling lades inte ut till försäljning förrän 2016. (Foto MISAB 20)

ex 2. 

kvalitet 1+/01

Israel Berghmans samling –> Appelgrens auktion 29 (1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

Nordlinds Mynthandel lagerlista 7 (1978) –>?

(Nordlinds foto)

ex 4.

Olle 34 på Tradera (mars 2021) –> J.Elofssons samling –> Fenris samling

(privat foto)

ex 5.

kvalitet 1+

Ahlström 38 (1988) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 6. 

“very fine”

Karl-Erik Schmitz samling –> Spinks auktion i Zürich 1990 –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 7. 

kvalitet 1+

Ahlströms Mynthandel (1975) –> C.Ohlssons samling

(Foto Gabriel Hildebrand)

ex 8.

kvalitet 1+, “lätt rengjord”

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> spade 744

(MISABs foto)

ex 9.

kvalitet 1+, “varit brosch”

Ahlström 68 (2003) –>?

Bild saknas, men detta är enda kända exemplaret som varit monterat.

ex 10. 

kvalitet 1/1+

Ahlström 37 (1988) –>?–> Myntbörsen på Tradera (jan 2021) –>?

(Foto Ahlström 37)

ex 11. 

kvalitet 1/1+

Ahlström 62 (2000) –> Lunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 62)

ex 12.

kvalitet 1?/1

Uppsala Mynthandel (2001) –> Ove Karlssons samling (2001-2021) –> MISAB webb 37 (2021) –>?

(Karlssons foto)

Andra kända försäljningar:

ex. Stockholms Auktionsverk mars 1991 kvalitet 1

ex. Hess 259 (1990) kvalitet 1+

ex. Ahlström 39 (1989) kvalitet 1+, “repor”

ex. Hirsch 15 (1980) kvalitet 1+, “polerad”

ex. Ahlströms lagerlista 46 (1973) kvalitet 1+, “varit förgylld”

Äldre försäljningar:

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Ståhl

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Bukowski

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. Fröling –> Bokauktionskammaren (1857) –> Hjertberg