Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler (typ 6)

Serafimerkedja kring rund sveasköld

Myntfakta:

Stockholm     1748     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: 209 ex

Myntmästare: Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman

       Typ 6:1a.     1748    

       Typ 6:1b.     1748     bredare valspråk      RRR

Typ 6:1a som är den vanligare varianten. (Foto MISAB 10)

Typ 6:1b med ett bredare valspråk. (Foto Bonde 5)

Såvitt det är känt så har det använts 2 stampar vardera på åtsidan och frånsidan till Serafimerriksdalern 1748. På porträttsidan är skillnaden svår att precisera, men den ena är graverad 1746 och den andra 1747. Frånsidan är lättare eftersom den högra bilden visar ett betydligt mer hopträngt valspråk. Intressant nog är 1746 års åtsida alltid kombinerad med frånsidan med brett valspråk och 1747 års åtsida alltid med smalt valspråk. Eftersom Bonde hade båda varianterna kände man kanske till det på den tiden också. Upplagan stannade vid 209 exemplar fördelade på två präglingstillfällen. Det bredare valspråket är för närvarande känt i endast 5 exemplar, men av det smalare valspråket finns det minst 16 ex.