Typsida – Fredrik – 1 Riksdaler – Typ 8

Serafimerkedja kring rund sveasköld

Myntfakta:

Stockholm     1748     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman

ÅrVariantPräglad årUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 8a17481748100 ex91a89fler än
15 ex
Typ 8b1748bredare
valspråk
1749109 ex91bRRR

Typ 8a som är den vanligare varianten. (Foto MISAB 10)

Typ 8b med ett bredare valspråk. (Foto Bonde 5)

Såvitt det är känt så har det använts 2 stampar vardera på åtsidan och frånsidan till Serafimerriksdalern 1748. På porträttsidan är skillnaden svår att precisera, men den ena är graverad 1746 och den andra 1747. Frånsidan är lättare eftersom den högra bilden visar ett betydligt mer hopträngt valspråk. Intressant nog är 1746 års åtsida alltid kombinerad med frånsidan med brett valspråk och 1747 års åtsida alltid med smalt valspråk. Eftersom Bonde hade båda varianterna kände man kanske till det på den tiden också. Upplagan stannade vid 209 exemplar fördelade på två präglingstillfällen.