Raritetssidan – Fredrik I – ½ Riksdaler 1726 (liten bild)

Bildjämförelse

Stor bild till vänster och liten till höger. Skillnaden är som synes minimal, men man kan se att avståndet mellan text och porträtt är något större på den högra bilden.

ex 1. 

kvalitet god 1+

?–> Numismatisk Orden auktion 11/3 1978 –>?

(Österlunds foto)

ex 2. 

kvalitet 1/1+

?–> Ahlström lagerlista 48 (1974) –> C.Ohlssons samling

(Foto Gabriel Hildebrand)

ex 3. 

kvalitet god 1

Högbergs Mynthandel –> Per Hellströms samling (1959-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms ägo (1989-1996) –> SNY auktion 318 (april 1996) –>?

(Foto SNY 318)