Raritetssidan – Fredrik I – ½ Riksdaler 1733

ex 1. 

kvalitet 1+, “omgjord till hängsmycke, ingravering”

?–> Claes-Olov Algårds samling –> Numismatisk Ordens auktion 13:e mars 1976 –> Bröderna Rafalowicz –> C.Ohlssons samling

Bröderna Rafalovicz startade något år senare Svea Mynthandel. (Privat foto)

Andra kända försäljningar:

ex. J.P.Westring –> Bokauktionskammarens auktion 4/2 1837 –> Lunds Myntkabinett

ex. Schurer von Waldheim –> opreciserad auktion 1845 –> K.F.Meinanders samling (1845-1872) –> samlingen överläts till KMK

ex. August Christian Mohr –> auktion i Köpenhamn 1847 –> Danmarks Nationalmuseum, Köpenhamn

ex. S.A.Smith –> auktion 1860 –>?

Info om dom äldre försäljningarna kommer från Sonny Serrestam.