Raritetssidan – Fredrik I – 1 Riksdaler 1731 (med 1726 års porträtt, med inre kantring)

ex 1. 

kvalitet 1+

Hirsch 2:798 (1970) –>?

1726 års åtsidesstamp användes flitigt 1726 och 1733, men att den även användes 1731 är inte känt. Risken är att man i katalogen råkat förväxla bilderna så att åtsidan som bilden visar hör ihop med en annan frånsida. (Foto Hirsch 2)