Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark (typ 1-20)

ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 11661inre ring88minst 25 ex91
ÅrMmKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 2A1661GWA8914 kända ex92
Typ 2A1662GWA90vanlig93a
Typ 2B1662GWA2 kända ex93b
Typ 2B1662GWB1 känt exdo
Typ 2A1663GWA91asällsynt94a
Typ 2A1663IFHA91b12 kända ex94b
Typ 2A1663utanA91c5 kända ex94c
Typ 2A1664GWA92a6 kända ex95a
Typ 2A1664IK A92bminst 25 ex95b
Typ 2A1664IKCdo5 kända exdo
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 3:11664mm IK
C-kronor
93a1 känt ex*96a
Typ 3:21664mm IAK
D-kronor 
93b1 känt ex*96b
*Båda varianterna delar på samma raritetssida.
ÅrKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 4:11664A943 kända ex97
Typ 4:21664Cdo6 kända exdo
ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 5:11664mm IK
krontyp C
951 känt ex98a
Typ 5:21664mm IAK
krontyp F
1 känt ex98b
ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 6A1664mm IK
krontyp A
96a0 kända ex99a
Typ 6A1664mm IK
krontyp C
do5 kända exdo
Typ 6B1664mm IK
krontyp A
96b2 kända ex99b
Typ 6B1664mm IK
krontyp C
do4 kända exdo
Typ 6C1664mm IAK
krontyp D
96c1 känt ex99c
ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 7A1664krontyp A97a-b4 kända ex100a
Typ 7A1664krontyp Cdo13 kända exdo
Typ 7B1664krontyp A97b0 kända ex100b
Typ 7B1664krontyp Cdo3 kända exdo
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 81664krontyp C983 kända ex101
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 91664krontyp A99sällsynt102
Typ 91664krontyp Cdo8 kända exdo
ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 10A1664mm IK
krontyp A
100aendast off. saml?103a
Typ 10A1664mm IK
krontyp C
do6 kända exdo
Typ 10A1664mm IAK
krontyp C
100b1 känt ex103b
Typ 10A1664mm IAK
krontyp D
do3 kända exdo
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 10B1664krontyp A100c1 känt ex
Typ 10B1664krontyp Cdo10 kända ex103c
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11A1664IKII MA101a0 kända ex104a
Typ 11A1664IKII MCdoganska
vanlig
do
Typ 11A1664IK2 MCdo4 kända exdo
Typ 11A1664IAKII MC101bminst 25 ex104b
Typ 11A1664IAKII MFdo9 kända exdo
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11B1664IKII MC101c2 kända ex104c
Typ 11B1664IK2 MCdo1 känt ex
ingår i do
do
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11C1664IKII MA101d0 kända ex104d
Typ 11C1664IKII MCdovanligdo
Typ 11C1664IAKII MC101e0 kända ex104e
Typ 11C1664IAKII MFdo9 kända exdo
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11D1664IAKII MC101f1 känt ex104f
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11E1664IKII MC101g2 kända ex104g
Typ 11E1664IK2 MCdo0 kända exdo
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11F1664IK2 MC1 känt ex
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 12A1664IKII MC1021 känt ex105
Typ 13A1664IK2 MC103a4 kända ex106a
Typ 13B1664IK2 MC103b0 kända ex106b
ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 14A1664IKC1042 kända ex107
ÅrMmGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 11A1665IK105a2 kända ex108a
Typ 11A1665IAK105b3 kända ex108b
Typ 11B1665IK105c9 kända ex108c
Typ 11B1665IAK105d8 kända ex108d
Typ 11F1665IK105e3 kända ex108e
Typ 11F1665IAK105f5 kända ex108f
ÅrMmGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11G1665IK105gendast off.saml?108g
Typ 11G1665IAK105h3 kända ex108h
Typ 11G1665pil105i6 kända ex108i
Typ 11H1665IAK3 kända ex108j
Typ 11H1665pil105j10 kända ex108k
Typ 11K1665pil105k9 kända ex108l
Typ 11K1665IK105lendast off.saml?108m
Typ 11K1665IAK1 känt ex
ÅrMmGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 12A1665IK1 känt ex
Typ 12A1665IAK106a1 känt ex109a
Typ 12A1665pil106bganska vanlig109b
Typ 12B1665IK106c3 kända ex109c
Typ 12B1665IAK106d10 kända ex109d
Typ 12B1665pil106e4 kända ex109e
Typ 12C1665pil106fganska vanlig109f
ÅrMmGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 13A1665IK107a6 kända ex110a
Typ 13A1665IAK107bsällsynt110b
Typ 13B1665IAK107csällsynt110c
ÅrMmGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 14A1665IK108a8 kända ex111a
Typ 14A1665IAK108b2 kända ex111b
Typ 14B1665IK108c5 kända ex111c
Typ 14B1665IAK108d4 kända ex111d
ÅrMmGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 151665IK109a3 kända ex112a
Typ 151665IAK109b3 kända ex112b
ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 16A1665pilC2 kända ex113
Typ 12C1666pilC1104 kända ex114
Typ 12C1666pilGdo2 kända exdo
Typ 16A1666pilC111aganska vanlig115a
Typ 16A1666pilGdovanligdo
Typ 16B1666pilG111bsällsynt115b
ÅrKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 171666G112vanlig116
Typ 181666G1134 kända ex117
Typ 181667G1142 kända ex118
Typ 191667C1151 känt ex119
Typ 191667Gdovanligdo