Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1665 – sm 110b

Typ 13A – årtal 1665 – mm IAK

ex 1.

kvalitet 1/1+ (ej hos Bonnier)

Lars Emil Bruuns samling nr 1294 –> mynthandlare Adolph Hess, Frankfurt am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –>?

(Foto Ahlström 8)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “plantsfel” (ej hos Bonnier)

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Berndt Göhles samling (nr 347)

ex 3.

kvalitet 1 (Bon 182)

Cederholms Mynthandel –> Ramborn på Tradera (juli 2021) –> Guttlas samling

(Ramborns foto)

ex 4.

Ingvar Ehnbom (-2000) –> Sten Törngrens samling (2000-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 344)

(Foto från Göhles bok)

ex 5.

W. Millestedts samling –> Karlskrona Mynthandel (2002) –> Berndt Göhles samling (nr 345)

(Foto från Göhles bok)

ex 6.

Ingemar Wallin (2007) –> Berndt Göhles samling (nr 348)

(Foto från Göhles bok)

ex 7.

Åke Järnums samling –>?–> Sten Törngrens samling (2001-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 349)

(Foto från Göhles bok)

ex 8.

KNF 500 (2007) –> Berndt Göhles samling (nr 350)

(Foto från Göhles bok)

ex 9.

Ingvar Ehnbom –> Sten Törngrens samling (2000-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 351)

(Foto saknas)

ex 10.

KNF auktion (1998) –> Berndt Göhles samling (nr 352)

(Foto saknas)

ex 11.

Nordlinds Mynthandel (1986) –> Berndt Göhles samling (nr 353)

(Foto från Göhles bok)

ex 12.

Tonkins auktion (1998) –> Berndt Göhles samling (nr 355)

(Foto saknas)

ex 13.

Per Flodberg (1989) –> Sten Törngrens samling (1989-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 356)

(foto saknas)

ex 14.

Bertil Wennströms samling –> Sten Törngrens samling (1994-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 357)

(Foto saknas)

ex 15.

kvalitet 1 (Bon 182)

Ahlström 34 (1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1991) –> Berndt Göhles samling (nr 358)

Förmodligen fick Göhle köpa denna direkt av Ingvar Nilsson eftersom den inte är omnämnd i någon auktion. (Foto saknas)

ex 16.

MISAB webb 32 (2021) –> Berndt Göhles samling (nr 359)

(MISABs foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 49 (1994) kvalitet 1?/1, ingick i lot

ex. Ahlström 57 (1998) –> Hans Hirsch kvalitet 1

ex. Ahlström 60 (1999) –> Ingvar Ehnbom kvalitet 1, “plantsfel”