Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 16)

Stort porträtt med mantel och underliggande harnesk som skymtar fram i glipa vid axeln

Myntdata:

Stockholm     1664-1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Okänd gravör (för dåliga porträtt för att vara Breuer)

Porträtt med tät krans

       Typ 16:1.     1664     mm IK          sm 104, bon–     RRRR

       Typ 16:2.     1665     mm IK          sm 108a, bon 194     varianter      RRR

       Typ 16:3.     1665     mm IAK          sm 108b, bon–     RRRR

Porträtt med glesare krans

       Typ 16:4.     1665     mm IK          sm 108c, bon–      RRR

       Typ 16:5.     1665     mm IAK          sm 108d, bon–      RRR

SM-boken redovisar flera porträttvarianter med stilmässiga skillnader, vilket gör att man kan misstänka att det också är flera olika gravörer som varit inblandade.

Typ 16:1. Porträtt med tät krans 1664. (Foto MISAB 22)

Typ 16:2. Porträtt med tät krans och frånsida med mm IK 1665. (Foto MISAB 22)

Typ 16:3. Tät krans och mm IAK. (Foto S.Ivanov)

Typ 16:4. Gles krans och mm IK (Foto Ahlström 58)

Typ 16:5. Gles krans och mm IAK. (Foto Bonde 3)