Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 14B

Stort porträtt med mantel och underliggande harnesk som skymtar fram i glipa vid axeln

Myntdata:

Stockholm     1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravörer: Johan Georg Breuer och Arvid Karlsteen

ÅrMmNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 14B:11665IK111c108c343RRR
Typ 14B:21665IAK111d108d340-342RRR

Mm IK. (Foto Ahlström 58)

Mm IAK. (Foto Bonde 3)