Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 18)

Stor harneskkrage och stor axelknut

Myntdata:

Stockholm     1665-1666     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Abraham Kock     (mm “pil”)

Gravör:  Johan Georg Breuer och/eller Arvid Karlsteen

Inget XI i omskriften

       Typ 18:1.     1665     krontyp B          sm–, bon–           RRRR

       Typ 18:2.     1666     krontyp B          sm 111a, bon 198-199     varianter

       Typ 18:3.     1666     SVE, krontyp F        sm 111a, bon 197  varianter

       Typ 18:4.     1666     SVECI, krontyp F        sm 111a, bon 200  varianter           RR

Omskrift CAROLUS XI REX SVECIAE

       Typ 18:5.     1666     krontyp F          sm 111b, bon 201     varianter          R

Typ 18:1. Krontyp B och årtalet 1665. Enligt både Bonnier och SM-boken ska detta porträtt endast förekomma 1666. Det var därför en trevlig överraskning när detta exemplar med årtalet 1665 dök upp på MISAB. (Foto MISAB 13)

Typ 18:2. Fortfarande krontyp B men nu med årtalet 1666. (Foto Ahlström 11)

Typ 18:3. Krontyp F och årtalet 1666. (Foto Ahlström 34)

Typ 18:4. Variant med SVECI i omskriften.

Typ 18:5. Hel omskrift med XI. (Foto MISAB 8)