Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1664 (typ 11C – bon 134)

Kombinationen med mm IAK, romersk 2:a i valören samt sveakronor av B-typ är mycket sällsynt. I Bonniers samling hittar man bara 3 exemplar; bon 131, 132 och 134. Av de båda förstnämnda kan man kanske hitta någon försäljning i olika auktionskataloger, dock oftast utan bild. Någon försäljning av bon 134 finns dock inte registrerad och den enda antydan att den finns på samlarmarknaden är just att den finns med i Bonniers förteckning. En gissning på 1-2 ex i privat ägo kommer nog mycket nära sanningen.