Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 19)

Mångveckad mantel och axelflikar

Myntdata:

Stockholm     1666     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Abraham Kock     (mm “pil”)

Gravör:  Johan Georg Breuer eller Arvid Karlsteen

Typ 19:1.     1666     krontyp F     sm 112, bon 202-206     varianter

En mycket enhetlig typ med få varianter, samtliga med avseende på variationer på porträttet och på interpunktionen i omskriften. På frånsidan hittar man knappt ens variationer. (Foto Ahlström 11)