Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 2B

“Rävöra”

Myntdata:

Stockholm     1662     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Göran Wagner     (mm GW)

Gravör:  Petter Mickelsson

TypÅrMmKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
2B:11662GWA93a18-19RRRR
2B:21662GWB93b20RRRR
Typ 3:1 (Foto Bonde 5)
Typ 3:2 (Foto Ahlström 62)

Åtsidorna är som synes stampidentiska på de båda mynten och det är väl enda anledningen till att inte klassa typ 3:2 som falskt. På frånsidan är nämligen det mesta fel:

Interpunktionen vid valören är nästan unik med enkla punkter före, emellan och efter II M. Frånsidan som visas för sm 91c i gamla sm-boken (2 Mark utan mm 1663) har en liknande interpunktion, men i övrigt är inte denna valörvariant känd.

Romerska ettor användes inte i årtalet vid den här tiden, det började man inte med förrän 1667. I stället såg ettorna ut som på översta bilden eller som en “kofot”.

Det mest anmärkningsvärda är dock sveakronorna. Dessa brukar alltid vara vinklade bakåt så att man ser den bakre kronringen under själva kronan. Men inte i det här fallet! Det verkar som om dessa sveakronor är helt unika och att punsen använts bara denna enda gång. Mycket märkligt!