Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 2)

“Bladknippe” i nacken

Myntfakta:

Stockholm     1661-1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:Göran Wagner1661-1664mm GW
Johan Fredrik Herman1663mm IFH
Isak Kock1664mm IK
Gravör:Petter Mickelsson
TypÅrmmkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
2:11661GWA8914-17R
2:21662GWA9085-9221-53fler än 15 ex
2:31663GWA91a97-9954-63S
2:41664GWA92a10174-77RR
2:51663IFHA91b9664-70R
2:61663utanA91c93-9571-73RRR
2:71664IKA92b102-10478-79
och 92
fler än 15 ex
2:81664IKB92b90-91 och
93-94
RRR

Typ 2:1. Varianten som i myntkretsar vanligtvis kallas “1661 utan inre pärlring”. Relativt nyupptäckt och exempelvis så kände Bonnier inte till den. (Österlunds foto)

Typ 2:2 med årtalet 1662. Bilden visar en variant som även den saknades i Bonniers samling. (Foto MISAB 8)

Typ 2:3. 1663 med mm GW. (Foto MISAB 8)

Typ 2:4. 1664 med mm GW. (Foto MISAB 4)

Typ 2:5. Varianten med det ovaraktiga myntmästarmärket IFH. Johan Fredrik Herman tog sitt pick och pack och försvann från Myntverket i juni 1663, efter endast 3 månaders tjänst. Exakt varför vet vi inte i dag, men det lär ha varit äktenskapliga problem med i bilden. Dessutom lär det också ha försvunnit en kista med silver. Frun fick dock stanna hemma. (Foto Sven-Olof Källerholm)

Typ 2:6. Efter myntmästare Hermans försvinnande stod Myntverket utan chef i någon månad och då sattes det inte heller ut något mm. (Nordlinds foto)

Typ 2:7. Variant med de gamla sveakronorna och Isak Kocks nya mm IK. (Foto Aurum 5)

Typ 2:8. Enda kända kopplingen mellan denna porträttyp och B-kronor. Dessa första B-kronor var dock stilmässigt mycket nära A-kronorna och därför är det ju troligt att det var Mickelsson som graverade båda. (Foto Bonde 1)