Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 2

“Bladknippe” i nacken

Myntfakta:

Stockholm     1661-1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Upplagor: se längst ner

Myntmästare: Göran Wagner     (mm GW)      1661-1664

                       Johan Fredrik Herman     (mm IFH)      1663

                      Isak Kock      (mm IK)      1664

Gravör: Petter Michelsson

ÅrMmKrontypGamla
sm-nr
Göhle
nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 2:11661GWA8914-17R92
Typ 2:21662GWA9021-53vanlig93a
Typ 2:3a1663GWA91a54-63S94a
Typ 2:3b1663IFHA91b64-70R94b
Typ 2:3c1663utanA91c71-73RRR94c
Typ 2:41664GWA92a74-77RR95a
Typ 2:5a1664IKA92b78-79
och 92
fler än 15 ex95b
Typ 2:5b1664IKC92b90-91 och
93-94
RRR95b

Typ 2:1. Varianten som i myntkretsar vanligtvis kallas “1661 utan inre pärlring”. Relativt nyupptäckt och exempelvis så kände Bonnier inte till den. (Österlunds foto)

Typ 2:2 med årtalet 1662. Bilden visar en variant som även den saknades i Bonniers samling. (Foto MISAB 8)

Typ 2:3a. 1663 med mm GW. (Foto MISAB 8)

Typ 2:3b. Varianten med det ovaraktiga myntmästarmärket IFH. Johan Fredrik Herman tog sitt pick och pack och försvann från Myntverket i juni 1663, efter endast 3 månaders tjänst. Exakt varför vet vi inte i dag, men det lär ha varit äktenskapliga problem med i bilden. Dessutom lär det också ha försvunnit en kista med silver. Frun fick dock stanna hemma. (Foto Sven-Olof Källerholm)

Typ 2:3c. Efter myntmästare Hermans försvinnande stod Myntverket utan chef i någon månad och då sattes det inte heller ut något mm. (Nordlinds foto)

Typ 2:4. 1664 med mm GW. (Foto MISAB 4)

Typ 2:5. Variant med de gamla sveakronorna och Isak Kocks nya mm IK. (Foto Aurum 5)

Typ 2:5b. Enda kända kopplingen mellan denna porträttyp och B-kronor. Dessa första B-kronor var dock stilmässigt mycket nära A-kronorna och därför är det ju troligt att det var Mickelsson som graverade båda. (Foto Bonde 1)

Upplaga 1661: 153636 ex

Upplaga 1662: 171149 ex

Upplaga 1663: 14024 ex

Upplaga 1664: okänd