Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 12A

Porträtt med fransade bandändar vid axeln

Myntdata:

Stockholm     1664-1665

1649 års myntordning:     10,4 g    29,5-31 mm    75% silver    (valören II M)

1664 års myntordning:     10,4 g    29-31 mm     69,4% silver    (valören 2 M)

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

             Abraham Kock     (mm “pil”)

Gravör:  Johan Georg Breuer med flera

ÅrMmValörKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 12A:11664IKII MC105102RRRR
Typ 12A:21665IK2 MC282RRRR
Typ 12A:31665IAK2 MC109a106a289RRRR
Typ 12A:41665pil2 MC109b106b271-281,
283-288
290-291
ganska
vanlig

Jämförelse mellan de 3 undertyperna av Typ 12. Stavningsvarianter som CAROLVS eller CAROLUS, SVECIAE eller SVE föranleder normalt inte egna undertyper eller ordningsnummer. I det här fallet är det dock kännetecken för stora stilmässiga skillnader på porträtten vilket tyder på flera olika gravörer.

Typ 12A:1 med årtalet mm IK, krontyp A och valören II M. (SM-bokens foto)

Typ 12A:2. 1665 med mm IK. Mycket sällsynt variant som inte kom med i varken den gamla eller nya sm-boken. Den finns dock med hos Gögle som nr 282. (Foto från Göhles bok)

Typ 12A:4 med mm “pil”. (Foto MISAB 2)

Bonniers varianter av sm 109b