Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 6

Porträtt med harnesk och kravatt

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer med flera

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 6A:11664mm IK
krontyp A
99a96a0 kända ex
Typ 6A:21664mm IK
krontyp C
dodo103-106RRR
Typ 6B:11664mm IK
krontyp A
99b96bRRRR
Typ 6B:21664mm IK
krontyp C
dodo108-111RRR
Typ 6C1664mm IAK
krontyp D
99c96c107RRRR

Typ 6A:2 med det första porträttet. Krontyp C. (foto Ahlström 52)

Typ 6B:1 med det andra porträttet. Krontyp A. (Foto Ahlström 14)

Typ 6C. Kan tyckas vara lite överambitiöst av nya SM-boken göra detta mynt till en egen undertyp eftersom porträttet är så likt typ 6A. (Foto från Göhles bok)