Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 7)

Porträtt med harnesk och kravatt

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer med flera

Harnesk utan ring, CAROLVS R

       Typ 7:1.     1664     mm IK, krontyp A     sm 96a, bon–      0 kända ex     

       Typ 7:2.     1664     mm IK, krontyp B     sm 96a, bon 113 och 115      RRR

       Typ 7:3.     1664     mm IAK, krontyp C     sm 96c, bon–      endast off. saml?

Harnesk med ring, CAROLVS R    

       Typ 7:4.     1664     mm IK, krontyp A     sm 96b, bon–      RRRR

       Typ 7:5.     1664     mm IK, krontyp B     sm 96b, bon 114      RRRR

Ansikte på bröstet, CAROLUS R

       Typ 7:6.     1664     mm IK, krontyp A     sm 97a, bon–      0 kända ex

       Typ 7:7.     1664     mm IK, krontyp B     sm 97a, bon 116-117  varianter      RR

Ansikte på bröstet, CAROLVS REX

       Typ 7:8.     1664     mm IK, krontyp B     sm 97b, bon–      RRR

Ansikte på bröstet, CAROLVS R

       Typ 7:9.     1664     mm IK, krontyp A     sm 97b, bon–     RRRR

       Typ 7:10.     1664     mm IK, krontyp B     sm 97b, bon–      0 kända ex

Typ 7:1. Första porträttet med kravatt (halsduk), vilket saknar den runda ringen längst ner på harnesket. Bonnier hade porträttet i sin samling men inte i kombination med de gamla A-kronorna. Enligt SM-boken ska dock kombinationen finnas.

Typ 7:2. Samma porträtt men nu i kombination med krontyp B. (Foto MISAB 2)

Typ 7:3. Frånsida med mm IAK samt den mycket sällsynta krontyp C. (SM-bokens foto)

Typ 7:4. Den lilla ringen som är kännetecknet för det här porträttet syns väldigt otydligt på den här bilden. Bonnier ex nr 115 var tydligen lika svagpräglad och då antog han, enligt beskrivningen, att det inte skulle finnas någon ring. Men det är naturligtvis samma porträttvariant i alla fall oavsett om ringen syns eller inte. Frånsida med SM-bokens krontyp A. (MISABs foto) 

Typ 7:5. Det andra porträttet med en ring längst ner på harnesket, kombinerat med en frånsida med krontyp B.

Typ 7:6. Den första av de roliga porträttvarianterna som har ett ansikte som tittar fram ur kravatten på bröstet. CAROLUS R. i omskriften och den omtalade ringen längst ner på harnesket. Frånsida med SM-bokens krontyp A. Varianten saknades i Bonniers samling och SM-bokens uppgifter är de enda “beviset” på att varianten existerar.

Typ 7:7. Samma porträtt och denna gång på ett riktigt mynt. Sveakronorna är, trots det miserabla utförandet, utan tvekan av SM-bokens krontyp B. (Foto MISAB 24)

Typ 7:8. Bon–. Det ena av två kända ex i privat ägo med texten CAROLVS REX. (Foto från Schmitz katalog)

Typ 7:9. En annan porträttvariant som utmärks av att CAROLVS stavas med V och att ringen på harnesket saknas. Krontyp A. Eftersom varianten saknades i Bonniers samling så är det även här SM-bokens uppgifter som ligger till grund för att stampkopplingen är medtagen.

Typ 7:10. Samma åtsida igen, men denna gång kombinerad med krontyp B på frånsidan.