Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 9)

Smal fältbindel som hänger ner från axlarna ner över bröstet

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK)

Gravör:  Johan Georg Breuer med flera

1:a porträttet (12 blad i kransen)

       Typ 9:1.     1664     krontyp A     sm 99, bon 149      RR

       Typ 9:2.     1664     krontyp B     sm 99, bon–      RRRR

2:a porträttet (14 blad i kransen)

       Typ 9:3.     1664     krontyp A     sm 99, bon–      RRRR

       Typ 9:4.     1664     krontyp B     sm 99, bon–      varianter      RRRR

3:e porträttet (punkt efter SVECIAE)

       Typ 9:5.     1664          sm 99, bon–      endast off. saml?

Hur många blad det finns i kransen och ifall det finns en punkt efter SVECIAE är i sig själv inte så intressant. Det är bara kännetecken som talar om vilken porträttstamp som använts.

Typ 9:1. Bon 149. Första porträttet med 12 blad i kransen. Krontyp A. (Foto Bonde 5)

Typ 9:2. Första porträttet och krontyp B. (Foto Ahlström 48)

Typ 9:3. Det andra porträttet med14 blad i kransen. Frånsida med krontyp A. (Foto MISAB 2)

Typ 9:4. Andra porträttet. Krontyp B. (Foto MISAB 6)

Typ 9:5. Det tredje porträttet som alltid åtföljs av en punkt efter SVECIAE. Saknades i Bonniers samling men visas på bild i SM-boken. Exakt viken frånsida varianten är kopplad till är inte känt, förutom att det ska vara mm IK. (SM-bokens foto)