Typsida – Karl XI – 2 Mark 1665 – Typ 11K

Myntdata:

Stockholm     1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Isak Kock     (mm IK eller IAK)

                        Abraham Kock     (mm pil)

Gravör: Johan Georg Breuer med flera

ÅrMmValörKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 11K:11665“pil”2 MC108l105k240-
244
RR
Typ 11K:21665IK2 MC108m105lendast
off.saml?
Typ 11K:31665IAK2 MC239RRRR

Typ 11K med mm “pil”. (Foto MISAB 40)

Typ 11K med mm IAK. Denna variant fanns inte med i någon av SM-böckerna. I stället hade båda böckerna med en variant med mm IK som varken Göhle eller jag har sett någonstans. Kanske ett skrivfel som ärvts från första till andra sm-boken? (Foto från Schmitz katalog)