Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 4)

Det andra porträttet med “bladknippe” i nacken

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  förmodligen Petter Mickelsson

Typ 4:1 (SM-bokens foto)

Typ 4:1.     1664     mm IK, B-kronor     sm 93a, bon–      endast off. saml.?

Typ 4:2.     1664     mm IAK, C-kronor     sm 93b, bon 105      endast off. saml.?

Kronbeteckningarna är lånade från SM-boken

Typ 4:2. Samma porträtt som på typ 4:1, men på frånsidan är både kronor och mm nya. Sveakronorna är ytterst sällsynta och förkommer endast på några få kända varianter. Det ska också sägas att myntbilden är ett collage av två bilder från SM-boken för att illustrera deras beskrivning av sm 93b.