Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 4)

Det andra porträttet med “bladknippe” i nacken

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  förmodligen Petter Mickelsson

TypÅrmmvalörkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
4:11664IKII MB93a95RRRR
4:21664IAKII MC93b10596RRRR

Kronbeteckningarna är fortfarande från SM-boken. Angående förekomsten av dessa varianter så finns det bara 1 känt ex i privat ägo av varje och båda ligger i Berndt Göhles samling. Raritetssidor på dessa kommer.

Typ 4:1 (SM-bokens foto)
Typ 4:2. Samma porträtt som på typ 4:1, men på frånsidan är både kronor och mm nya. Sveakronorna är ytterst sällsynta och förkommer endast på några få kända varianter. Det ska också sägas att myntbilden är ett collage av två bilder från SM-boken för att illustrera deras beskrivning av sm 93b.