Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 11D

Myntdata:

Stockholm     1664    

1649 års myntordning     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

1664 års myntordning     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör: Johan Georg Breuer

Gamla sm 101f

Nya sm 104f

Göhle 176

RRRR

(Foto från Göhles bok)

Om detta mynt skriver Berndt Göhle:

“Mynthandlaren Sven Flodberg köpte detta mynt i början av 1970-talet. Det lär ha kommit från Polen.Han erbjöd det till Bertil Wennström för 2500 kr. Bertil tyckte det var för dyrt. Det blev liggande till Flodbergs auktion 28/9 1975 som nr 39. Wennström ropade då in det åt Åke Järnum för 3600 kr. När Åke avlidit fick Bertil ordna hans samlingar. Wennström fick då detta mynt för sitt arbete. När Sten Törngren köpte stora delar av Bertils samling 2 Mark, så behöll han detta mynt. Först i september 1997 fick Sten köpa det för 5000 kr. Enligt Bertil finns ett ex av detta mynt på KMK, men inget mer i privat ägo.”