Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 1

1661 års porträtt med inre pärlring

Myntfakta:

Stockholm     1661     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Upplaga1661 = 153636 ex

Myntmästare:  Göran Wagner     (mm GW)

Gravör:  Reinhold Krull

Gamla sm 88

Nya sm 91

Göhle nr 1-13

Fler än 15 privata ex

(Foto MISAB 8)

Namnet på isersnidare Reinhold Krull var länge okänt eftersom han ofta bara blivit omnämnd som “den gamle på bron” i gamla dokument. Tydligen var hans skicklighet inte så stor och han blev endast anlitad när man inte hade något annat val.

Varianter enligt Bonnier nr 82-83