Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1664 – sm 96

ex 1.

mm IK

Bertil Wennströms samling –> Sten Törngrens samling (1994-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 95)

(Foto från Göhles bok)

ex 2.

mm IAK

Lars Bruns samling –> Philea 295 (2011) –> Berndt Göhles samling (nr 96)

Samma porträtt på båda exemplaren, men på frånsidan är både kronor och mm olika. Sveakronorna på detta ex är ytterst sällsynta och förkommer endast på några få kända varianter. Lars Brun var lektor i Uppsala. (Foto från Göhles bok)