Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1664 – sm 104a – valören 2 M

ex 1.

kvalitet 1/1+)(1+

inköpt från Balticum –> Leif Hedstrand –> Sten Törngrens samling (2005-2008) –> Berndt Göhles samling (2008-2023) –> Bengt Å:s samling

(privat foto)

ex 2.

Sten Törngrens samling (-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 166)

Bilden är lånad från Göhles bok och där visas tyvärr bara frånsidan.