Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 14A

Myntdata:

Stockholm     1664-1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Okänd gravör (för dåliga porträtt för att vara Breuer)

ÅrMmNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 14A:11664IK107104225RRRR
Typ 14A:21665IK111a108a336-339RR
Typ 14A:31665IAK111b108bRRRR

1664 med mm IK. (Foto MISAB 22)

1665 med mm IK (Foto MISAB 22)

1665 med mm IK. Lägg även märke till att det ett något annorlunda porträtt jämfört med exemplaren ovan. Exempelvis är det 2 bladlager i kransen i stället för 3. (Foto MISAB webb 37)