Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 15)

Litet porträtt med harnesk; fältbindel utan fransar uppsatt vid vänster axel

Myntdata:

Stockholm     1664-1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver    

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

Typ 15:1.     1664     mm IK     sm 103b, bon–      0 kända ex

Typ 15:2.     1665     mm IAK     sm 107c, bon 187-188     varianter      RR

Typ 15:1. Bilden kommer från SM-boken, men tyvärr visar man ingen bild av frånsidan. Enligt beskrivningen ska den i alla fall ha mm IK, krontyp B samt valören 2 M. (SM-bokens bild)

Typ 15:2. Variant med mm IAK. (Foto MISAB 8)