Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1664 – sm 104c – valören II M respektive 2 M

ex 1.

kvalitet 1/1+

Ahlström 57:472 (1998) –> Sten Törngrens samling (1998-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 159)

(Foto från Göhles bok)

ex 2.

W. Millestedts samling –> Karlskrona Mynthandel (2002) –> Berndt Göhles samling (nr 160)

Tyvärr saknas bild av åtsidan, men enligt Göhle så ska den vara stampidentisk med ex 1. (foto från Göhles bok)