Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 13A

Porträtt med armskenor

Myntdata:

Stockholm     1664-1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  förmodligen Johan Georg Breuer

ÅrMmValörKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 13A:11964IK2 MC106a103a223-224RRR
Typ 13A:21965IK2 MC110a107a346, 354,RR
Typ 13A:31965IAK2 MC110b107b344-345,
347-353,
355-359
sällsynt

Typ 13:1 Bon -)(152. Varierat porträtt jämfört med bon 152. (Foto MISAB webb 19)

Bonniers varianter av sm 106a

Typ 13:2 med mm IK 1665. (Foto MISAB 8)

Bonniers varianter av sm 110a

Typ 13:3 med mm IAK 1665  (privat foto)

Bonniers varianter av typ 110b