Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 13)

Porträtt med armskenor

Myntdata:

Stockholm     1664-1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  förmodligen Johan Georg Breuer

Typ 13:1.     1664     mm IK     sm 103a, bon 152     varianter      RRR

Typ 13:2.     1665     mm IK     sm 107a, bon 181     varianter      RR

Typ 13:3.     1665     mm IAK     sm 107b, bon 182-186     varianter      RR

Typ 13:1 Bon -)(152. Varierat porträtt jämfört med bon 152. (Foto MISAB webb 19)

Typ 13:2 med mm IK 1665. (Foto MISAB 8)

Typ 13:3 med mm IAK 1665  (privat foto)