Typsida – Karl XI – 2 Mark 1665 – Typ 11H

Myntdata:

Stockholm     1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Isak Kock     (mm IK eller IAK)

                        Abraham Kock     (mm pil)

Gravör: Johan Georg Breuer med flera

ÅrMmValörKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 11H:11665IAK2 MC108j245RRR
Typ 11H:21665“pil”2 MC108k105j246-249RR

Den första varianten med mm IAK. (Foto MISAB 10)

Med mm “pil”. (Foto MISAB 19)