Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 6)

Stort porträtt med delad omskrift, harnesk och fältbindel

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

CAROLVS REX    

Typ 6:1.     1664     mm IK, krontyp A     sm 100a, bon–         0 kända ex

Typ 6:2.     1664     mm IK, krontyp B     sm 100a, bon 108              RR

Typ 6:3.     1664     mm IAK, krontyp C      sm 100b , bon–      endast off. saml.?

Typ 6:4.     1664     mm IAK, krontyp D      sm 100b , bon–      RRRR

CAROLVS R

Typ 6:5.     1664     mm IK, krontyp B     sm–, bon 110      0 kända ex

CAROLVS R och en blomma på bröstet

Typ 6:6.     1664     mm IK, krontyp A     sm 100c, bon 109      0 kända ex

Typ 6:7.     1664     mm IK, krontyp B     sm 100c, bon 111 och 112      RR

Krontypernas beteckningar är lånade från SM-boken

Typ 6:1. Enligt SM-boken ska denna variant finnas, men någon bild som bevisar det har ännu inte hittats. Det viktiga är i alla fall att den har en frånsida med krontyp A och mm IK.

Typ 6:2. Här ska frånsidan enligt SM-boken ha krontyp B. Bonnier var däremot betydligt mer specifik när det gällde kronorna och hade åtminstone 30 varianter som alla ryms inom “krontyp B”. Enligt honom så ska bon 108 ha “krontyp 1664d” och det är den som visas på bilden. (Foto Aurum 5)

Typ 6:3. Mycket svår krontyp som saknades i Bonniers samling. Enligt SM-boken ska den dock finnas. (SM-bokens foto)

Typ 6:4. En ännu svårare krontyp. I SM-boken återfinns den endast på denna variant. Myntet kommer från Ekströms samling. (Foto Ahlström 14)

Typ 6:5. CAROLVS R men utan blomma på bröstet. Omnämns i Bonniers bok sm bon 110, men någon bild på ett ex som fortfarande finns på fria marknaden har inte hittats.

Typ 6:6. Enligt SM-boken ska den här varianten med krontyp A finnas, men inget exemplar har hittats på marknaden.

Typ 6:7. Varianten med CAROLVS R, blomma på bröstet och krontyp B.