Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 10A

Stort porträtt med delad omskrift, harnesk och fältbindel

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

ÅrMmKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle-nrRaritet
Typ 10A:11664IKA103a100aendast
off.saml?
Typ 10A:21664IKCdodo123 och
126
RR
Typ 10A:31664IAKD103b100b124RRRR
Typ 10A:41664IAKE*dodo125RRR
*Felskriven krontyp i nya SM-boken.

Typ 10A:2 med C-kronor. (Foto Ahlström 51)

Typ 10A:3 med de sällsynta D-kronorna. (SM-bokens foto)

Typ 10A:4 med de ännu sällsyntare E-kronorna. (Foto Ahlström 57)