Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 6)

Stort porträtt med delad omskrift, harnesk och fältbindel

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

CAROLVS REX    

TypÅrmmvalörkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
6:11664IKII MA100a0 kända ex
6:21664IKII MC100a108123 och
126
RRR
6:31664IAKII MD100b124RRRR
6:41664IAKII MF100b125RRRR

CAROLVS R och en blomma på bröstet

TypÅrmmvalörkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
6:51664IKII MA100c1090 kända ex
6:61664IKII MC100c110, 111
och 112
127-130RR

Enligt SM-boken ska både sm 100a och 100c finnas med A-kronor, men någon sådan har inte hittats på marknaden. (Bilderna ovan och krontypernas beteckningar är hämtade från Berndt Göhles bok)

Typ 6:1. Enligt SM-boken ska denna variant finnas, men någon bild som bevisar det har ännu inte hittats. Det viktiga är i alla fall att den har en frånsida med krontyp A och mm IK.

Typ 6:2. Här ska frånsidan enligt SM-boken ha krontyp B. Bonnier var däremot betydligt mer specifik när det gällde kronorna och hade åtminstone 30 varianter som alla ryms inom “krontyp B”. Enligt honom så ska bon 108 ha “krontyp 1664d” och det är den som visas på bilden. (Foto Aurum 5)

Typ 6:3. Mycket svår krontyp som saknades i Bonniers samling. Enligt SM-boken ska den dock finnas. (SM-bokens foto)

Typ 6:4. En ännu svårare krontyp. I SM-boken återfinns den endast på denna variant. Myntet kommer från Ekströms samling. (Foto Ahlström 14)

Typ 6:5. Enligt SM-boken ska den här varianten med krontyp A finnas, men inget exemplar har hittats på marknaden.

Typ 6:6. Varianten med CAROLVS R, blomma på bröstet och krontyp B.

CAROLVS R men utan blomma på bröstet. Omnämns i Bonniers bok sm bon 110, men någon bild på ett ex som fortfarande finns på fria marknaden har inte hittats. Förmodligen var det en svagprägling som Bonnier gjorde till en variant.