Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 20)

Broderad dräkt skymtar fram under mantel; stor knut vid axeln

Myntdata:

Stockholm     1666-1667     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Abraham Kock     (mm “pil”)

Gravör:  Johan Georg Breuer eller Arvid Karlsteen

Typ 20:1.     1666     krontyp F          sm 113, bon 207      RRR

Typ 20:2.     1667     krontyp F          sm 114, bon 208      RRR

Typ 20:2. Inga kända varianter och dessutom har samtliga kända ex av båda årtalen stampidentiska åtsidor. (Foto Ahlström 57)