Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 18

Broderad dräkt skymtar fram under mantel; stor knut vid axeln

Myntdata:

Stockholm     1666-1667     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

okänd upplaga

Myntmästare:  Abraham Kock     (mm “pil”)

Gravör:  Johan Georg Breuer eller Arvid Karlsteen

ÅrMmValörKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 18:11666pil2 MG117113422RRR
Typ 18:21667pil2 MG118114423RRRR

Typ 18:1. Inga kända varianter och dessutom har samtliga kända ex av båda årtalen stampidentiska åtsidor. (Foto Ahlström 57)