Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1664 – sm 105

ex 1.

Isidor Albert Bonniers samling (bon 151) –> Georg de Lavals samling (1933-) –>?

Bilden av bon 151 i Bonniers bok är den enda antydan vi har om att denna variant finns i privat ägo