Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1664 (Typ 12A:1)

ex 1.

Isidor Albert Bonniers samling (bon 151) –> Georg de Lavals samling (1933-) –>?

Bilden av bon 151 i Bonniers bok är den enda kända avbildningen av denna variant. I SM-boken visar man samma åtsida men en frånsida med A-kronor (typ 14:1). Så länge som inget annat blivit påvisat får vi utgå från att Bonniers exemplar fortfarande finns i privat ägo.