Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1664 – sm 100a – krontyp C

ex 1.

kvalitet 1+/01

Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 2.

kvalitet 1+)(1+/01, “spår av förgyllning, plantssprickor”

Künker 175 (2010) –> Ottar Ertzeids samling (2010-2017) –> MISAB 24 (2017) –>?

(Foto MISAB 24)

ex 3.

kvalitet 1+

Schulmans auktion 185 (1933) –> Gunnar Ekströms samling (1933-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1977) –> Ahlström 14 (1977) –> Åke Järnums samling –>?–> Sten Törngrens samling (1990-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 115)

(Foto Ahlström 14)

ex 4.

kvalitet 1+, “repa”

Ahlström 33:259 (1986) –> Sten Törngrens samling (1986-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 113)

(Foto Ahlström 33)

ex 5.

W. Millerstedts samling –> Karlskrona Mynthandel –> Berndt Göhles samling (nr 117)

(Göhles foto)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Ahlström 33:258 (1986) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 33)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Ahlström 32 (1985) –> Sten Törngrens samling (1985-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 119)

(Foto Ahlström 32)

ex 8.

kvalitet 1

Sten Törngrens samling –> Spink 143 (2000) –>?

(Foto Spink 143)

ex 9.

Lars Emil Bruuns samling nr 1281 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1919) –> Israel Berghmans samling –>?

(Foto från Bruuns katalog del 2)

ex 10.

Per F. –> Sven Flodberg –> Sten Törngrens samling (1989-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 114)

Bilden är hämtad från Göhles bok, men där visades bara frånsidan.

ex 11.

Sten Törngrens samling (-1995) –> Berndt Göhles samling (nr 116)

(Foto från Göhles bok)

ex 12.

Hirsch 2:568 (1970) –> Gunnar Ehnbom –> Ingvar Ehnbom –> Sten Törngrens samling (2000-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 118)

(Foto från Göhles bok)

ex 13.

Wallins Mynthandel –> Sten Törngrens samling (1989-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 120)

(Foto från Göhles bok)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Hirsch 2:568 (1970) –> Ehnbom kvalitet 1

ex. Nordlinds lagerkatalog 1 (1974) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 39 (1989) kvalitet 1?

ex. Ahlström 57 (1998) –> Lunds mh kvalitet 1

ex. Ahlström 58 (1998) kvalitet 1/1+, “kantförlust”

ex. Nordéns auktion 1999 ingick i lot