Typsida – Karl XI – 2 Mark – Typ 15

“Huvud på ett klädbylte”

Myntdata:

Stockholm     1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

ÅrMmValörKrontypNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Göhle
nr
Förekomst
Typ 15:11665IK2 MC112a109a361RRR
Typ 15:21665IAK2 MC112b109b360,
362
RRR

Typ 15:1 med mm IK. Kronringar med småringar. Lägg märke till att den övre kronan till höger är gjord med en annan puns än de båda andra. Den har 8 småringar och de andra har 7. (Foto Ahlström 63)

Typ 17:2 med mm IAK. Kronringar med ränder. (Foto Ahlström 47)

Typ 17:2. Varierat porträtt jämfört med föregående exemplar. (Foto från Schmitz katalog)