Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 17)

“Huvud på ett klädbylte”

Myntdata:

Stockholm     1665     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

Typ 17:1.     1665     mm IK          sm 109a, bon 193          RRR

Typ 17:2.     1665     mm IAK          sm 109b, bon–          RRR

Typ 17:1. Kronringar med småringar. Lägg märke till att den övre kronan till höger är gjord med en annan puns än de båda andra. Den har 8 småringar och de andra har 7. (Foto Ahlström 63)

Typ 17:2a. Här har samma åtsidesstamp använts som på nr 180 men den är nu kombinerad med en frånsida med mm IAK. Kronringar med ränder. (Foto Ahlström 47)

Typ 17:2b. Varierat porträtt jämfört med föregående exemplar. (Foto från Schmitz katalog)