Raritetssidan – Karl XII – Silvermynt

1 Riksdaler

ÅrVariantFörekomstSm-nr
Typ 11707perukganska vanlig26
Typ 21707eget hårganska vanlig27
Typ 31713breda lejonganska vanlig28a
Typ 31713smala lejonganska vanlig28b
Typ 31713rutad rand1 känt ex28c
Typ 41718stjärnamycket vanlig29a
Typ 41718clevevapnet3 kända ex29b

8 Mark

ÅrMmVariantFörekomstSm-nr
Typ 11697ASharnesk vid axeln8 kända ex 30
Typ 11698dodo8 kända ex31
Typ 21698domantel vid axeln7 kända ex32
Typ 11699doharnesk vid axeln14 kända ex33
Typ 21700HZmantel vid axeln12 kända ex34
Typ 21701dodo15 kända ex35
Typ 21704dodo11 kända ex36

4 Mark

ÅrMmVariantFörekomstSm-nr
Typ 11697ASharnesk vid axeln9 kända ex37
Typ 11698dodo4 försäljningar
inget foto
38
Typ 21698domantel vid axelnfler än 15 ex39
Typ 11699doharnesk vid axeln3 kända ex40
Typ 21699domantel vid axelnganska vanlig41
Typ 21700HZdovanlig42
Typ 21701dodoganska vanlig43
Typ 21702dodoganska vanlig44
Typ 21703dodoganska vanlig45
Typ 21704dodo12 kända ex46
Typ 21705dodofler än 15 ex47
Typ 31708LCeget hårfler än 15 ex48
Typ 31709dodo14 kända ex49
Typ 31710dodoganska vanlig50
Typ 31711dodo14 kända ex51
Typ 31712dodofler än 15 ex52
Typ 31714dodo5 kända ex53
Typ 31715dodo15 kända ex54
Typ 31716dodoganska vanlig55

2 Mark

ÅrMmVariantFörekomstSm-nr
Typ 11697ASharnesk vid axelnfler än 15 ex56
Typ 11698dodo7 kända ex57
Typ 21698domantel vid axeln5 kända ex58
Typ 11699doharnesk vid axeln9 kända ex59
Typ 21699domantel vid axelnganska vanlig60
Typ 21700HZdoganska vanlig61
Typ 21701dodovanlig62
Typ 21702dodoganska vanlig63
Typ 21703dodoganska vanlig64
Typ 21704dodofler än 15 ex65
Typ 21705dodoganska vanlig66
Typ 21706dodofler än 15 ex67
Typ 21707LCdo13 kända ex68
Typ 31708doeget hårfler än 15 ex69
Typ 31709dodofler än 15 ex70
Typ 31710dodoganska vanlig71
Typ 31711dodofler än 15 ex72
Typ 31712dodofler än 15 ex73
Typ 31713dodofler än 15 ex74
Typ 31714dodoganska vanlig75
Typ 31715doCAROLVSfler än 15 ex76a
Typ 31715doCAROL2 kända ex76b
Typ 31716doCAROLVS2 kända ex77a
Typ 31716doCAROLganska vanlig77b
Typ 31717dodofler än 15 ex78

1 Mark

ÅrMmVariantFörekomstSm-nr
Typ 11697ASharnesk20 försäljningar
varav 9 bilder
79
Typ 21698domantel13 försäljningar
varav 8 bilder
80
Typ 21699dodo20 försäljningar
varav 8 bilder
81
Typ 21700HZdofler än 15 ex82
Typ 21701dodofler än 15 ex83
Typ 21702dodofler än 15 ex84
Typ 21703dodofler än 15 ex85
Typ 21704dodo 11 kända ex86
Typ 21705dodo16 försäljningar
varav 8 bilder
87
Typ 21706dodo21 försäljningar
varav 8 bilder
88a
Typ 21706LCdo21 försäljningar
varav 10 bilder
88b
Typ 21707dodo14 försäljningar
varav 6 bilder
89
Typ 31708doeget hårfler än 15 ex90
Typ 31709dodo18 försäljningar
varav 10 bilder
91
Typ 31710dodo27 försäljningar
varav 15 bilder
92
Typ 31711dodo17 försäljningar
varav 8 bilder
93
Typ 31712dodofler än 15 ex94
Typ 31713dodoganska vanlig95
Typ 31714dodofler än 15 ex96
Typ 31715dodofler än 15 ex97
Typ 31716dodofler än 15 ex98
Typ 31717dodofler än 15 ex99

5 Öre, 4 Öre, 2 Öre och 1 Öre

ÅrVariantFörekomst*Sm-nr
5 Öre1699-1700inga rariteter100-101
5 Öre170215 kända ex102
5 Öre1703-1713inga rariteter103-113
5 Öre171419 försäljningar
varav 13 bilder
114
5 Öre17159 försäljningar
varav 5 bilder
115
4 Öre1716ganska vanlig116
4 Öre1717vanlig kronaganska vanlig117a
4 Öre17172 Öres krona2 kända ex117b
4 Öre1718vanlig118
2 Öre1716ganska vanlig119
2 Öre1717ganska vanlig120
1 Öre1697-1717inga rariteter121-141
*När det gäller öresmynten i silver så säljs en oproportionerlig andel inte på större auktioner och av de som säljs visas bild i katalogerna endast på de kvalitetsmässigt bästa exemplaren. Därför kan en beräkning av antalet ex inte göras på vanligt sätt.

Caroliner

ÅrFörekomstSm-nr
4 Caroliner1718mycket vanlig142
2 Caroliner1718mycket vanlig143
1 Carolin1718vanlig144

Kastmynt

ÅrFörekomstSm-nr
Kröningen1697fler än 15 ex145
Begravningen1719fler än 15 ex146