Raritetssidan – Karl XII – Silvermynt

1 Riksdaler

1713     (rutad rand)          1 känt ex          sm 28c

1718     (Clevevapnet)          3 kända ex          sm 29b

Alla övriga riksdalrar är mycket vanligt förekommande, särskilt 1718 med stjärna som har över 100 försäljningar enbart på Ahlströms auktioner.

8 Mark

1697         8 kända ex          sm 30 

1698     (axelharnesk)         8 kända ex          sm 31

1698     (mantel)          7 kända ex          sm 32

1699          14 kända ex          sm 33

1700          12 kända ex          sm 34

1701          15 kända ex          sm 35

1704          11 kända ex          sm 36

4 Mark

1697          9 kända ex          sm 37

1698     (axelharnesk)     ca 3 privata ex          sm 38

1698     (mantel)     fler än 15 kända ex          sm 39

1699     (axelharnesk)    ca 3 privata ex          sm 40

1699     (mantel)     fler än 15 kända ex     sm 41

1700-1703     fler än 15 kända ex vardera          sm 42-45

1704          12 kända ex          sm 46

1705     fler än 15 kända ex          sm 47

1708     fler än 15 kända ex          sm 48

1709          14 kända ex          sm 49

1710     fler än 15 kända ex          sm 50

1711          13 kända ex          sm 51

1712     fler än 15 kända ex          sm 52

1714          5 kända ex          sm 53

1715          15 kända ex          sm 54

1716     fler än 15 kända ex          sm 55

2 Mark

1697          fler än 15 kända ex          sm 56

1698     (axelharnesk)     7 kända ex          sm 57

1698     (mantel)     5 kända ex          sm 58

1699     (axelharnesk)     9 kända ex     sm 59

1699     (mantel)     fler än 15 kända ex     sm 60

1700-1703     fler än 15 kända ex vardera     sm 61-64

1704          14 kända ex          sm 65

1705     fler än 15 kända ex     sm 66

1706     fler än 15 kända ex     sm 67

1707          13 kända ex          sm 68

1708-1712     fler än 15 kända ex vardera     sm 69-73

1713          fler än 15 kända ex          sm 74

1714     fler än 15 kända ex     sm 75

1715     (CAROLVS)     fler än 15 kända ex     sm 76a

1715     (CAROL)     2 kända ex     sm 76b

1716     (CAROLVS)     2 kända ex     sm 77a

1716     (CAROL)     fler än 15 kända ex     sm 77b

1717     fler än 15 kända ex     sm 78

1 Mark

När det gäller de lägre valörerna (1 Mark och 5 Öre) så visas bild i katalogerna endast på de kvalitetsmässigt bästa exemplaren och därför kan en beräkning av antalet ex inte göras på vanligt sätt. De angivna antalen nedan är i stället en summa av antalet säkra ex plus 2/3 av antalet försäljningar de senaste 50 åren utan bild.

1697          ca 16 privata ex          sm 79

1698          ca 11 privata ex          sm 80

1699          ca 16 privata ex          sm 81

1700-1703     fler än 15 kända ex vardera     sm 82-85

1704          ca 13 privata ex          sm 86

1705          ca 10 privata ex          sm 87

1706     (mm HZ)     ca 15 privata ex     sm 88a

1706     (mm LC)     ca 17 privata ex     sm 88b

1707          ca 9 privata ex          sm 89

1708     fler än 15 kända ex     sm 90

1709          ca 16 privata ex          sm 91

1710          fler än 15 kända ex          sm 92      lista

1711          ca 14 privata ex          sm 93

1712-1717     fler än 15 kända ex vardera     sm 94-99

Kröningen 1697

Fler än 15 kända ex

Begravningen 1719

Fler än 15 kända ex

5 Öre 

1702          ca 15 privata ex          sm 102

1714          ca 14 privata ex          sm 114

1715          ca  8 privata ex           sm 115

4 Öre

Den enda variant som kan vara intressant att undersöka är 1717 med 2-öringarnas kungliga krona. Detta är dock ännu inte gjort.

2 Öre

Präglades endast 1716 och 1717 och båda årtalen är vanligt förekommande

1 Öre

De flesta årtal är vanligt förekommande men 1701 såldes bara 8 gånger på Ahlströms och är förmodligen värd ett R i raritetsbeskrivningen.

4 Caroliner 1718

66 försäljningar på Ahlströms

2 Caroliner 1718

73 försäljningar på Ahlströms

1 Carolin 1718

46 försäljningar på Ahlströms