Typsida – Karl XII – 4 Mark (Typ 2)

Porträtt med mantel

Myntfakta:

Stockholm     1698-1705     20,8 g     35,8-37,5 mm     69,4% silver

Slät rand

Myntmästare:  Anders Strömner     (mm AS)     1698-1699

              Henrik Zedritz     (mm HZ)     1700-1705

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

Mm AS

       Typ 2:1.     1698     (ingår i 27618 ex)      sm 39

       Typ 2:2.     1699     (ingår i 99932 ex)      sm 41

Mm HZ

       Typ 2:3.     1700     (upplaga 208064 ex)      sm 42

       Typ 2:4.     1701     (upplaga 136117 ex)      sm 43

       Typ 2:5.     1702     (upplaga 49829 ex)      sm 44

       Typ 2:6.     1703     (upplaga 73951 ex)      sm 45

       Typ 2:7.     1704     (upplaga 11356 ex)      sm 46           R

       Typ 2:8.     1705     (upplaga 28909 ex)      sm 47      oftast 1705/04

Ett stort antal porträttvariationer förekommer, och enbart 1699-1700 kan man räkna in 5-6 porträtt varje år. (Foto MISAB 6)