Typsida – Karl XII – 1 Mark (Typ 3)

Porträtt med harnesk och eget hår

Myntfakta:

Stockholm     1708-1717     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

Upplaga totalt: 455745 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

       Typ 3:1.     1708     (64841 ex)      sm 90      även 1708/07

       Typ 3:2.     1709     (35155 ex)       sm 91          R

       Typ 3:3.     1710     (ingår i 32500 ex)      sm 92           S

       Typ 3:4.     1711     (ingår i 32500 ex)      sm 93           R

       Typ 3:5.     1712     (45978 ex)      sm 94

       Typ 3:6.     1713     (64595 ex)      sm 95      även 1713/12

       Typ 3:7.     1714     (82554 ex)      sm 96

       Typ 3:8.     1715     (54408 ex)      sm 97

       Typ 3:9.     1716     (28788 ex)      sm 98

       Typ 3:10.     1717     (46926 ex)      sm 99

(Foto MISAB 17)