Typsida – Karl XII – 1 Riksdaler (Typ 1)

Vänstervänt porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1707     29,25 g     40-42 mm     87,8% silver

Slät rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Arvid Karlsten eller Carl Gustav Hartman

       Typ 1:1.     1707     (upplagan ingår i 2344 ex)      sm 26

Upplagan innefattar även riksdalertypen med eget hår 1707, ingen uppdelning mellan typerna har gjorts. Båda typerna är dock ungefär lika vanliga på marknaden idag, och överstiger 30 exemplar vardera. Båda är dock mycket sällsynta i hög kvalitet och detta ex från Nils J. Lindbergs samling i kvalitet 01 såldes för 64000 kr + provision på MISAB 15.