Typsida – Karl XII – 1 Riksdaler – Typ 1

Vänstervänt porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1707     29,25 g     40-42 mm     87,8% silver

Upplaga: 1032 ex

Slät rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Arvid Karlsten eller Carl Gustav Hartman

Sm 26

Ganska vanligt förekommande

Båda typerna är ungefär lika vanliga på marknaden idag, och överstiger 30 exemplar vardera. Båda är dock mycket sällsynta i hög kvalitet och detta ex från Nils J. Lindbergs samling i kvalitet 01 såldes för 64000 kr + provision på MISAB 15.